I. Termenii și condițiile generale de utilizare a magazinului online www.mobilaclass.com în spațiul virtual.

Vă mulțumim că ați ales să faceți cumpărături la noi! Termenii și condițiile generale de utilizare a domeniului dvs.

Prezentul document stabilește termenii și condițiile generale de utilizare a www.mobilaclass.com , în continuare denumită "website". Website-ul este administrat de Klas Mebeli LTD, cu număr de identificare fiscală 207117104, denumit în continuare "Operator". În caz de nevoie, puteți să ne contactați folosind următoarele informații de contact: Email: office@mobilaclass.com Telefon: 0746814839 Prin utilizarea website-ului, utilizatorul acceptă termenii și condițiile generale prezentate aici. În cazul în care nu sunteți de acord cu acestea, vă rugăm să nu utilizați website-ul.

1. Proprietate intelectuală.

1.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra resurselor informaționale și conținutului website-ului sunt exercitate de către Operator. Acestea sunt protejate de Legea dreptului de autor și a drepturilor conexe, iar orice utilizare a conținutului de pe website fără acordul Operatorului reprezintă o încălcare a legii, care poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală.

1.2. În cazul copierii sau reproducerea informațiilor în afara celor permise, precum și în cazul oricărei alte încălcări a drepturilor de proprietate intelectuală asupra resurselor Operatorului, Operatorul are dreptul să solicite despăgubiri pentru prejudiciile directe și indirecte suferite în întregime.

 

2. Limitarea răspunderii

2.1. Operatorul întreprinde măsurile necesare pentru a menține conținutul website-ului actualizat, dar nu își asumă responsabilitatea pentru actualitatea acestuia. În acest sens, Operatorul nu este responsabil pentru daunele, inclusiv daune directe și indirecte, inclusiv pierderile suferite de un utilizator al website-ului în orice circumstanțe legate de conținutul publicat pe website și accesul la acesta. Prin utilizarea website-ului, utilizatorii își asumă toate riscurile asociate cu aceasta, inclusiv orice risc asupra dispozitivelor, software-ului sau datelor utilizatorilor.

2.2. În măsura în care conținutul website-ului conține referințe către conținut plasat în afara acestuia, utilizatorul este conștient că Operatorul nu controlează acest conținut și nu își asumă responsabilitatea pentru consecințele activării link-urilor care duc în afara website-ului. Operatorul nu este responsabil pentru acțiunile malefice ale terților, care pot afecta utilizatorul în timpul utilizării website-ului. Utilizatorul utilizează website-ul pe propriul său risc.

 

3. Înregistrarea utilizatorilor

3.1. Operatorul își rezervă dreptul de a furniza o parte din conținutul website-ului doar utilizatorilor care și-au înregistrat un profil de utilizator pe website. Conținutul respectiv, limitat exclusiv la utilizatorii înregistrați, trebuie să fie marcat în orice moment ca atare de către Operator.

3.2. Prin crearea unui profil de utilizator, utilizatorul este de acord că Operatorul va prelucra datele sale personale conform regulilor Politicii de confidențialitate publicată pe website.

4. Utilizarea website-ului

4.1. În măsura în care Operatorul a prevăzut posibilitatea ca utilizatorii să încarce conținut pe website, aceștia nu ar trebui să încarce conținut defăimător, necenzurat, ofensator, pornografic sau de altă natură ilegală sau contrară moralei.

4.2. Utilizatorii ar trebui să utilizeze website-ul în mod corect, inclusiv să nu întreprindă acțiuni malefice care ar putea afecta disponibilitatea conținutului pentru terți sau utilizarea website-ului în general.

5. Altele

5.1. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica acești termeni și condiții generale la discreția sa, iar condițiile de utilizare curente ale website-ului vor fi publicate pe acesta în orice moment.

5.2. În toate aspectele nereglementate de acești termeni și condiții generale, se vor aplica dispozițiile legislației în vigoare din România.

 

Aceste condiții generale au fost redactate cu ajutorul https://obshti-uslovia.com Informații despre administratorul datelor cu caracter personal:

Klass Mebeli EOOD este o societate înregistrată în Registrul Comerțului la Agenția de Înregistrare cu identificatorul fiscal (EIK): BG207117104, e-mail: office@klasmebeli.bg, telefon: +359 897 477 373.

Bazele legale și scopurile pentru care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe următoarele baze legale:

Condițiile generale de utilizare a website-ului;

Consimțământul expres din partea dumneavoastră - scopul este specificat pentru fiecare caz în parte;

În îndeplinirea unei obligații prevăzute de lege;

În paragrafele următoare veți găsi informații detaliate despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în funcție de baza legală pe care o utilizăm. Pentru îndeplinirea unui contract

Procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul utilizării website-ului în conformitate cu regulile condițiilor generale.

Scopurile prelucrării (atunci când este relevant):

Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Pentru a asigura o protecție adecvată a datelor companiei și a clienților săi, aplicăm toate măsurile organizaționale și tehnice necesare prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

Compania a stabilit reguli pentru prevenirea abuzurilor și a încălcărilor de securitate, ceea ce facilitează procesele de protecție și asigurare a securității datelor dumneavoastră.

În vederea unei securități maxime în ceea ce privește prelucrarea, transferul și stocarea datelor dumneavoastră, putem utiliza mecanisme suplimentare de protecție, cum ar fi criptarea, pseudonimizarea și altele.

verificarea identității dumneavoastră;

furnizarea funcționalităților website-ului nostru.

Pe această bază legală, procesăm numai date cu caracter personal în legătură cu profilul de utilizator creat de dumneavoastră.

Datele colectate pe această bază legală sunt șterse în termen de 2 ani de la încetarea relației contractuale, indiferent dacă aceasta se datorează expirării termenului contractului, rezilierii sau altui motiv.

După acordul dumneavoastră

Procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe această bază doar după obținerea unui consimțământ explicit, neechivoc și voluntar din partea dumneavoastră. Nu vom impune consecințe negative pentru dumneavoastră în cazul în care refuzați prelucrarea datelor cu caracter personal.

Consimțământul constituie o bază separată pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar scopul prelucrării este specificat în acesta și nu se suprapune cu scopurile enumerate în această politică. Dacă ne acordați consimțământul corespunzător și până la retragerea acestuia sau încetarea oricăror relații contractuale cu dumneavoastră, vom elabora oferte adecvate pentru produse/servicii, realizând analize detaliate ale datelor dumneavoastră personale de bază.

Datele pe care le procesăm pe această bază:

Pe această bază legală, putem procesa date cu caracter personal în scopul marketingului direct, inclusiv date privind utilizarea site-ului web și date de profil în rețelele sociale.

Furnizarea datelor către terțe părți

Pe această bază legală, putem furniza datele dumneavoastră către agenții de marketing, Facebook, Google sau alte entități similare.

Retragerea consimțământului

Consimțămintele acordate pot fi retrase în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta îndeplinirea obligațiilor contractuale. Dacă retrageți consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în oricare dintre modalitățile descrise mai sus, nu vom utiliza datele dumneavoastră personale și informațiile pentru scopurile menționate anterior. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul acordat înainte de retragere.

Pentru a retrage consimțământul acordat, este suficient să utilizați site-ul nostru sau să ne contactați utilizând datele de contact.

Când ștergem datele colectate pe această bază

Datele colectate pe această bază legală vor fi șterse la cererea dumneavoastră sau în termen de 12 luni de la colectarea inițială a acestora.

 

Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Pentru a asigura o protecție adecvată a datelor companiei și a clienților săi, aplicăm toate măsurile organizaționale și tehnice necesare prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

Compania a stabilit reguli pentru prevenirea abuzurilor și a încălcărilor de securitate, ceea ce facilitează procesele de protecție și asigurare a securității datelor dumneavoastră.

În vederea unei securități maxime în ceea ce privește prelucrarea, transferul și stocarea datelor dumneavoastră, putem utiliza mecanisme suplimentare de protecție, cum ar fi criptarea, pseudonimizarea și altele.

 

Drepturile utilizatorilor

Orice utilizator al site-ului beneficiază de toate drepturile privind protecția datelor cu caracter personal conform legislației bulgare și a Uniunii Europene.

Utilizatorul își poate exercita drepturile prin trimiterea unui mesaj la adresa noastră de e-mail.

Fiecare utilizator are dreptul la:

    Informare (cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către administrator);

    Acces la propriile date cu caracter personal;

    Rectificarea (dacă datele sunt inexacte);

    Ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat);

    Restricționarea prelucrării de către administrator sau de către persoana care prelucrează datele cu caracter personal;

    Portabilitatea datelor cu caracter personal între diferiți administratori;

    Opunerea la prelucrarea datelor cu caracter personal;

    Subiectul datelor are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice asupra subiectului de date sau îl afectează într-o măsură semnificativă;

    Dreptul la protecție juridică sau administrativă în cazul în care drepturile subiectului datelor au fost încălcate.

Utilizatorul poate solicita ștergerea datelor dacă se îndeplinește una dintre următoarele condiții:

    Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

    Utilizatorul își retrage consimțământul pe baza căruia se efectuează prelucrarea datelor și nu există altă bază legală pentru prelucrare;

    Utilizatorul se opune prelucrării și nu există motive legitime pentru prelucrare care să prevaleze;

    Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

    Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale a Uniunii sau a unei țări membre care se aplică administratorului;

    Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale adresate copiilor și consimțământul a fost dat de părintele responsabil pentru copil.

Utilizatorul are dreptul să restricționeze prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către administrator atunci când:

    Contestă exactitatea datelor cu caracter personal. În acest caz, restricționarea prelucrării este pentru o perioadă care permite administratorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;

    Prelucrarea este ilegală, dar utilizatorul nu dorește să șteargă datele cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora;

    Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal

 în scopurile prelucrării, dar utilizatorul le solicită pentru a stabili, exercita sau apăra pretențiile legale;

    Se opune prelucrării în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale administratorului prevalează asupra intereselor utilizatorului.

 

Dreptul la portabilitate.

Subiectul datelor are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat administratorului într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și ușor de citit de către mașini, și are dreptul de a transfera aceste date către alt administrator fără obstacole din partea administratorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și prelucrarea este efectuată automat. Atunci când exercită dreptul de portabilitate a datelor, subiectul datelor are dreptul să primească și să transfere direct datele cu caracter personal de la un administrator la altul, atunci când acest lucru este tehnic fezabil.

Dreptul la opoziție.

Utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor lor cu caracter personal de către administrator. Administratorul datelor cu caracter personal este obligat să înceteze prelucrarea, cu excepția cazului în care demonstrează că există motive întemeiate și legale pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților subiectului datelor, sau în scopul stabilirii, exercitării sau apărării unor pretenții legale. În cazul obiecțiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, prelucrarea trebuie să înceteze imediat.

Plângere la autoritatea de supraveghere.

Fiecare utilizator are dreptul de a depune o plângere împotriva prelucrării ilegale a datelor cu caracter personal către Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal sau către instanța competentă.