CONFORM LEGII PRIVIND FURNIZAREA CONTINUTULUI DIGITAL SI SERVICIILOR DIGITALE SI PRIVIND VANZAREA DE BUNURIArt. 33. (1) Atunci cand bunurile nu indeplinesc cerintele individuale de conformitate cu contractul, cerintele obiective de conformitate si cerintele de asamblare sau instalare a bunurilor, consumatorul are dreptul: 1. sa depuna plangere, solicitand vanzatorului sa aduca bunul in conformitate; 1. sa primeasca o reducere proportionala a pretului; 1. sa rezilieze contractul.(2) In cazurile prevazute la alin. 1, pct. 1, consumatorul poate alege intre repararea sau inlocuirea bunurilor, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau ar duce la costuri disproportionat de mari pentru vanzator, luand in considerare toate circumstantele cazului, inclusiv:

 

 1. valoarea pe care ar fi avut-o marfa daca nu ar fi existat o lipsa de conformitate; 1. semnificatia neconformitatii si

 

 1. posibilitatea de a asigura consumatorului celelalte mijloace de protectie fara inconveniente semnificative consumatorului.(3) Vanzatorul poate refuza aducerea in conformitate a bunurilor in cazul in care reparatia si inlocuirea sunt imposibile sau daca ar conduce la costuri disproportionat de mari pentru acesta, tinand cont de toate imprejurarile, inclusiv de cele prevazute la alin. 2, articolele 1 si 2;(4) Consumatorul are dreptul de a reduce proportional pretul sau de a rezilia contractul de vаnzare in urmatoarele cazuri:

 

 1. vanzatorul nu a efectuat repararea sau inlocuirea bunurilor conform art. 34, alin. 1 si 2 sau, dupa caz, nu a efectuat repararea sau inlocuirea conform art. 34, alin. 3 si alin. 4 sau vanzatorul a refuzat sa aduca bunurile in conformitate cu alin. 3; 1. exista o discrepanta in ciuda actiunilor intreprinse de vanzator pentru aducerea in conformitate a bunurilor; in cazul neconformitatii bunurilor de folosinta indelungata si a bunurilor care contin elemente digitale, vanzatorul are dreptul de a face o a doua incercare de a aduce bunurile in conformitate in termenul de garantie prevazut la art. 31;
 2. neconformitatea este atat de grava incat sa justifice o reducere imediata a pretului sau anularea contractului de vanzare, sau 1. vanzatorul a declarat sau din circumstante rezulta clar ca vanzatorul nu va aduce bunurile in conformitate intr-un termen rezonabil sau fara inconveniente semnificative pentru consumator.

(5) Consumatorul nu are dreptul de a rezilia contractul daca discrepanta este nesemnificativa. Sarcina de a dovedi ca neconformitatea este nesemnificativa revine vanzatorului.(6) Consumatorul are dreptul de a refuza plata restului de pret sau a unei parti din pret pana cand vanzatorul isi indeplineste obligatiile de a aduce bunurile in conformitate.

 

Art. 34. (1) Repararea sau inlocuirea bunurilor se efectueaza gratuit intr-un termen rezonabil, de la notificarea vanzatorului de catre consumator a neconformitatii si fara inconveniente semnificative pentru consumator, tinand cont de natura  bunurilor si a scopului pentru care acestea au fost necesare  utilizatorului.(2) Pentru alte bunuri decat bunurile care contin elemente digitale, repararea sau inlocuirea bunurilor se efectueaza gratuit in termen de o luna de la notificarea vanzatorului de catre consumator a neconformitatii si fara inconveniente semnificative pentru consumator. , tinand cont de natura bunurilor si de scopul pentru care au fost necesare consumatorului.

 

(3) Atunci cand neconformitatea este inlaturata prin repararea sau inlocuirea bunurilor, consumatorul va pune bunurile la dispozitia vanzatorului. La schimbul de bunuri, vanzatorul preia bunurile inlocuite inapoi de la consumator pe cheltuiala sa.(4) In cazul in care reparatia necesita demontarea bunurilor care au fost instalate in conformitate cu natura si scopul lor inainte de aparitia neconformitatii sau atunci cand respectivele bunuri urmeaza sa fie inlocuite, obligatia vanzatorului de a repara sau inlocui bunurile include si dezmembrarea  bunurilor care nu corespund, precum si montarea bunurilor de inlocuire sau a bunurilor reparate, ori suportarea costurilor de dezmembrare si instalare a bunurilor.(5) Consumatorul nu datoreaza plata pentru utilizarea obisnuita a bunurilor inlocuite pentru perioada anterioara inlocuirii acestora.

 

Art. 35. Reducerea pretului este proportionala cu diferenta dintre valoarea bunurilor primite de consumator si valoarea pe care bunurile ar fi avut-o in lipsa neconformitatii.

 

Art. 36. (1) Consumatorul isi exercita dreptul de a rezilia contractul printr-o cerere adresata vanzatorului, prin care acesta ii va comunica decizia de reziliere a contractului de vanzare.

 

(2) Atunci cand neconformitatea se refera numai la unele dintre bunuri, livrate conform contractului de vanzare-cumparare, si exista motiv de anulare a contractului potrivit art. 33, consumatorul are dreptul de a rezilia contractul de vanzare numai pentru acele bunuri neconforme, precum si pentru toate celelalte bunuri pe care le-a achizitionat impreuna cu bunurile neconforme, daca nu se poate astepta in mod rezonabil ca  consumatorul sa fie de acord sa pastreze numai bunurile care corespund.(3) Atunci cand consumatorul denunta contractul de vanzare in totalitate sau in parte numai pentru unele dintre bunurile livrate in baza contractului de vanzare, consumatorul returneaza aceste bunuri vanzatorului fara intarziere nejustificata si in cel mult 14 zile de la data  notificarii vanzatorului a deciziei sale de a rezilia contractul de vanzare. Termenul se considera indeplinit daca consumatorul a returnat sau a trimis bunurile inapoi vanzatorului inainte de expirarea perioadei de 14 zile. Toate costurile pentru returnarea marfurilor, in acest articol  livrarea marfurilor se face pe cheltuiala vanzatorului.

 

(4) Vanzatorul va restitui consumatorului pretul platit pentru bunuri dupa primirea acestora sau la prezentarea de catre consumator a dovezii pentru trimiterea acestora catre vanzator. Vanzatorul este obligat sa restituie sumele primite folosind acelasi mijloc de plata folosit de consumator in tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care consumatorul a fost de acord in mod expres sa foloseasca un alt mijloc de plata si cu conditia ca aceasta sa nu implice costuri pentru consumator.Art. 41. Utilizatorul are dreptul de a depune o reclamatie  pentru:

 

 1. nefurnizarea continutului digital sau a serviciului digital conform art. 16;

 

 1. neconformitatea continutului digital sau a serviciului digital conform art. 17 si 18 pentru a aduce in conformitate continutul digital sau serviciul digital; 1. neconformitatea bunurilor , in acest articol  a bunurilor care contin elemente digitale, conform art. 33 - 36.

Art. 42. (1) Consumatorul are dreptul de a depune o revendicare pentru bunuri, in acest articol  pentru bunuri care contin elemente digitale, indiferent daca producatorul sau vanzatorul a oferit o garantie comerciala pentru acestea.

 

(2) Atunci cand producatorul sau comerciantul a furnizat o garantie comerciala pentru bunuri, in acest articol pentru bunurile care contin elemente digitale, iar aducerea in conformitate a  bunurilor se realizeaza prin inlocuire, vanzatorul este obligat sa pastreze conditiile originale de garantie ale consumatorului. Atunci cand reclamatia este satisfacuta prin repararea bunurilor, reparatiile sunt reflectate in certificatul  de garantie si perioada de reparatie se adauga la perioada de garantie.

 

Art. 43. (1) Reclamatia  privind continutul digital sau serviciul digital se inainteaza comerciantului sau persoanei imputernicite de acesta. Reclamatii cu privire la bunuri, in acest articol a bunurilor care contin elemente digitale vor fi prezentate vanzatorului sau unei persoane autorizate de acesta.(2) Reclamatia se depune verbal sau in scris.

 

(3) La depunerea unei reclamatii, consumatorul trebuie sa indice subiectul reclamatiei, modalitatea preferata de solutionare a reclamatiei, respectiv cuantumul sumei solicitate, precum si o adresa de contact.

 

(4) La depunerea unei reclamatii, consumatorul va aplica in mod obligatoriu documentele pe care se intemeiaza reclamatia: 1. chitanta, factura sau documentul care atesta plata; 1. protocoale, acte sau alte documente care constata neconformitatea continutului digital sau a serviciului digital sau a bunurilor, in acest articol  a bunurilor care contin elemente digitale; 1. alte documente care stabilesc reclamatia conform temeiului si cuantumului.Art. 45. (1) Reclamarea bunurilor se poate face in termen de doi ani, de la livrarea bunurilor.

 

(2) Se pot depune reclamatii privind bunurile care contin elemente digitale: 1. termen de doi ani de la livrarea bunurilor si furnizarea continutului digital sau a serviciului digital, in cazul in care contractul de vanzare prevede furnizarea unica de continut digital sau serviciu digital;

 

 1. termen de doi ani de la livrarea bunurilor si inceperea furnizarii continue a continutului digital sau a serviciului digital, in cazul in care contractul de vanzare prevede furnizarea continua a continutului digital sau a serviciului digital pentru o perioada determinata de timp;3.in perioada de timp in care continutul digital sau serviciul digital trebuie furnizat in temeiul contractului de vanzare, in cazul in care contractul prevede furnizarea continua de continut digital sau serviciu digital pe o perioada mai mare de doi ani.

 

(3) Termenul de la alin. 1 si 2 inceteaza sa mai curga in timpul necesar pentru aducerea in conformitate a bunurilor , in acest articol de bunuri care contin elemente digitale în conformitate.(4) In cazul in care producatorul sau vanzatorul a furnizat o garantie comerciala pentru bunuri si durata garantiei este mai mare decat termenele de depunere a unei reclamatii conform alin. 1 și 2, cererea poate fi formulata pana la expirarea garantiei comerciale in conditiile specificate in acestea.

 Art. 46. ​​​​Comerciantii care furnizeaza continut digital si servicii digitale si vanzatorii de bunuri, in acest articol de bunuri care contin elemente digitale sunt obligati sa accepte reclamatiile  consumatorilor daca acestea sunt depuse in timp util.

 

Art. 47. (1) Vanzatorul este obligat sa tina un registru al reclamatiilor de bunuri aduse in fata sa si in fata persoanelor imputernicite de acesta in fiecare dintre locurile, indicate la alin. 3.(2) La depunerea unei reclamatii, persoanele prevazute la alin. 1 o  notifica  in mod obligatoriu in registru, intrucat consumatorului i se elibereaza un document care sa cuprinda data, numarul sub care este inscrisa reclamatia  in registru, tipul bunului si semnatura persoanei care a acceptat reclamatia. .(3) Acceptarea reclamatiilor se face in timpul orelor de lucru in magazinul de unde au fost achizitionate bunurile, sau pe site-ul vanzatorului de unde au fost comandate bunurile si la adresa conducerii vanzatorului. Reclamatia poate fi depusa in oricare dintre punctele de vanzare ale vanzatorului de pe teritoriul tarii, unde se desfasoara activitatea comerciala similara ca in punctul de vanzare de unde au fost achizitionate bunurile. Dreptul de a alege locul pentru depunerea reclamatiei apartine in totalitate consumatorului.

 

(4) Atunci cand vanzatorul satisface pretentia, el emite un act, care se intocmeste in dublu exemplar, si trebuie sa furnizeze un exemplar consumatorului.


LEGEA PROTECTIEI CONSUMATORILORArt. 122. (mod. SG nr.23 din 2021, in vigoare de la 01.01.2022) (1) Comerciantul va furniza consumatorului un serviciu, care corespunde contractului de prestare de servicii.(2) Pentru a respecta contractul, serviciul trebuie: 1. sa respecte descrierea, cantitatea si calitatea prevazute in contract;

 

 1. sa corespunda informatiilor continute in reclama sau furnizate in alt mod inainte de incheierea contractului, si sa nu contrazica informatiile furnizate de comerciant in momentul prestarii serviciului, in cazul in care aceste informatii pot influenta decizia consumatorului;

 

 1. sa aiba caracteristicile obisnuite ale serviciilor de acelasi tip; 1. sa aiba caracteristicile speciale si sa fie adecvate scopului specific urmarit de consumator, despre care consumatorul a informat comerciantul cel tarziu la momentul incheierii contractului si cu privire la care comerciantul a fost de acord; 1. sa satisfaca asteptarile rezonabile ale consumatorilor, avand in vedere natura serviciului si orice declaratii publice facute de catre sau in numele comerciantului sau in numele acelor comercianti, continute, de exemplu, in publicitate sau pe eticheta, cu exceptia cazului in care comerciantul dovedete ca:а) el nu a stiut si nu se putea astepta in mod rezonabil sa fi stiut despre declaratia publica respectiva;б) la momentul incheierii contractului, declaratia publica fusese corectata in acelasi mod cu cea in care a fost facuta, sau in alt mod similar;

 в) decizia consumatorului de a achizitiona serviciul nu ar fi putut fi influentata de declaratia publica;

 

 1. sa fie furnizat impreuna cu orice accesorii si instructiuni pe care utilizatorul se poate astepta in mod rezonabil sa le primeasca, acolo unde este cazul.

 

Art. 123. (mod. SG nr.23 din 2021 , in vigoare de la 01.01.2022) (1) Comerciantul raspunde pentru orice neconformitate a serviciului, care exista la prestarea serviciului si se manifesta in termen de doi ani de la furnizarea acestuia, dar nu mai tarziu de 14 zile de la constatarea nerespectarii contractului.

 

(2) Atunci cand serviciul nu este conform contractului, consumatorul are dreptul de a primi un serviciu care respecta contractul.(3) Atunci cand prestarea serviciului in conformitate cu contractul nu este posibila total sau partial sau este ilegala, ori ar cauza costuri disproportionate pentru comerciant, consumatorul are dreptul de a reduce pretul prestarii partiale a serviciului sau de a rezilia contractul.

 

(4) Comerciantul este responsabil pentru conformitatea serviciilor furnizate de o persoana care actioneaza in numele si pe raspunderea sa.

 

Art. 125. (modif. SG nr.23 din 2021, in vigoare de la 01.01.2022) (1) Consumatorul are dreptul de a depune o reclamatie  impotriva  prestarii serviciilor, atunci cand acestea nu corespund contractului, in fata comerciantului sau persoanei imputernicite  de acesta.(2) Reclamatia  se depune oral sau in scris.

(3) La depunerea unei reclamatii, utilizatorul poate pretinde ca aduce serviciul in conformitate cu contractul, reduce pretul sau anuleaza contractul si ramburseaza suma platita.

 

(4) La depunerea unei reclamatii, utilizatorul indica subiectul reclamatiei, modalitatea sa preferata de  satisfacere a  reclamatiei, respectiv suma solicitata, si adresa de contact.

 

(5) La depunerea unei reclamatii, utilizatorul trebuie obligatoriu sa ataseze si documentele pe care se bazeaza reclamatia:

 

 1. chitanta sau factura; 1. protocoale, acte sau alte documente prin care se constata nerespectarea serviciului cu cele convenite; 1. alte documente care  stabilesc reclamatia conform temeiului si cuantumuluiArt. 127. (mod. SG nr.23 din 2021, in vigoare de la 01.01.2022) (1) Comerciantul sau persoana imputernicita de acesta este obligat sa accepte reclamatia , daca aceasta este prezentata in timp util.(2) Comerciantul este obligat sa tina un registru al reclamatiilor aduse in fata sa si in fata persoanelor imputernicite de acesta in fiecare dintre locurile, indicate la alin. 4.(3) La depunerea unei reclamatii, persoanele prevazute la alin. 1 o notifica in mod obligatoriu in registru, intrucat utilizatorului i se elibereaza un document care sa cuprinda data, numarul sub care este inscrisa reclamatia in registru, tipul serviciului si semnatura persoanei care a acceptat cererea. .

(4) Reclamatiile sunt acceptate pe tot parcursul programului de lucru la magazinul de unde a fost comandat serviciul, sau pe site-ul comerciantului caruia i-a fost plasata comanda, sau la adresa comerciantului. Reclamatia poate fi depusa in oricare dintre site-urile comerciale ale comerciantului de pe teritoriul tarii, unde se desfasoara activitatea comerciala similara cu cea de pe site-ul unde a fost comandat serviciul. Dreptul de a alege locul pentru depunerea reclamatiei apartine in totalitate consumatorului.

 

Art. 128. (mod., SG nr. 18/2011)(2) Atunci cand comerciantul satisface reclamatia, emite un act, care se intocmeste in dublu exemplar, si trebuie sa furnizeze consumatorului un exemplar.

Art. 129. Depunerea unei reclamatii in fata comerciantului nu va constitui un obstacol pentru depunerea unei reclamatii in fata legii.Art. 129a. (Nou, SG nr. 45/2019, in vigoare din 07.06.2019) Centrul European al Consumatorului al Comisiei pentru Protectia Consumatorului acorda asistenta consumatorilor in cazul unui litigiu intre un consumator si un comerciant care decurge din aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2018/302 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 februarie 2018 privind combaterea blocarii nejustificate pe baza geografica si a altor forme de discriminare pe criterii de nationalitate, de resedinta sau de stabilire a clientilor pe piata interna si de modificare a Regulamentelor (CE) № 2006/2004 si (UE) 2017/2394 si Directiva 2009/22/CE (JO L 60/1 din 2 martie 2018), denumit in continuare „Regulamentul