I. Termeni și condiții generale pentru utilizarea magazinului online www.klasmebeli.bg în spațiul virtual.

Vă mulțumim că ați ales să faceți cumpărături la noi!
Termenii și condițiile generale pentru utilizarea {numele domeniului dumneavoastră}

Prezentele condiții generale reglementează condițiile de utilizare a www.mobilaclass.com, denumit în continuare „website-ul”.
Website-ul este administrat de Klass Mebeli SRL, cu codul de înregistrare fiscală BG207117104, denumit în continuare „Operatorul”. Dacă aveți nevoie, ne puteți contacta utilizând următoarele date de contact:
Email: office@klasmebeli.bg
Telefon: +359 897 477 373

Email: office@mobilaclass.com
Telefon: 0746814839
Prin utilizarea website-ului, utilizatorul este de acord cu prezentul termeni și condiții generale. Dacă nu sunteți de acord cu acestea, vă rugăm să nu utilizați website-ul.
1. Proprietate intelectuală.

1.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra resurselor informaționale și conținutului website-ului sunt exercitate de către Operator. Acestea sunt protejate de Legea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, iar orice utilizare a conținutului de pe website fără acordul Operatorului constituie o încălcare a legii, care poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală.

1.2. În cazul copierii sau reproducerea informațiilor în afara limitelor permise, precum și în cazul oricărei alte încălcări a drepturilor de proprietate intelectuală asupra resurselor Operatorului, Operatorul are dreptul să solicite despăgubiri pentru daunele directe și indirecte suferite în întregime.

2. Limitarea responsabilității

2.1. Operatorul întreprinde măsurile necesare pentru a menține conținutul website-ului actualizat, însă nu își asumă responsabilitatea pentru actualitatea acestuia. În acest sens, Operatorul nu este responsabil pentru eventualele daune, inclusiv daune directe sau indirecte, inclusiv pierderi de profit suferite de un utilizator al website-ului în orice circumstanțe legate de conținutul publicat pe website și accesul la acesta. Utilizând website-ul, utilizatorii își asumă toate riscurile asociate, inclusiv riscurile pentru dispozitivele finale ale utilizatorilor, software-ul sau datele utilizatorilor.

2.2. În cazul în care conținutul website-ului conține link-uri către conținut poziționat în afara acestuia, utilizatorul este conștient că Operatorul nu are control asupra acestui conținut și nu își asumă responsabilitatea pentru consecințele activării link-urilor care duc în afara website-ului. Operatorul nu este responsabil pentru acțiunile malefice întreprinse de terțe părți, la care utilizatorul ar putea fi expus în timpul utilizării website-ului. Utilizatorul utilizează website-ul pe propria răspundere.

3. Înregistrarea utilizatorilor.

Informații despre administratorul datelor cu caracter personal:

Klasse Mebeli LTD este o societate înregistrată în Registrul Comerțului al Agenției de Înregistrare cu Codul de Identificare Fiscală: 207117104, e-mail: office@mobilaclass.com, telefon: 0746814839.

Bazele și scopurile pentru care utilizăm datele dvs. cu caracter personal:

Procesăm datele dvs. cu caracter personal pe următoarele baze legale:

    Termenii și condițiile generale de utilizare a website-ului;

    Consimțământul expres din partea dvs. - scopul este specificat pentru fiecare caz în parte;

    O obligație prevăzută de lege;

În următoarele paragrafe veți găsi informații detaliate despre procesarea datelor dvs. cu caracter personal în funcție de baza legală pe care le procesăm.

Pentru îndeplinirea unui contract:

Procesăm datele dvs. cu caracter personal în scopul utilizării website-ului în conformitate cu termenii și condițiile generale.

Scopurile prelucrării (atunci când sunt relevante):

    stabilirea identității dvs.;

    furnizarea funcționalităților website-ului nostru.

Pe această bază legală procesăm doar date cu caracter personal în legătură cu profilul de utilizator creat de dvs.

Datele colectate pe această bază legală sunt șterse în termen de 2 ani de la încetarea relației contractuale, indiferent dacă acest lucru se datorează expirării contractului, rezilierii sau altui temei.

După consimțământul dumneavoastră:

Procesăm datele dvs. cu caracter personal pe această bază legală doar după obținerea unui consimțământ explicit, neechivoc și voluntar din partea dumneavoastră. Nu vom impune consecințe nefavorabile pentru dumneavoastră în cazul în care refuzați procesarea datelor cu caracter personal.

Consimțământul reprezintă o bază legală separată pentru procesarea datelor dvs. cu caracter personal, iar scopul procesării este indicat în acesta și nu se suprapune cu scopurile enumerate în această politică. Dacă ne furnizați consimțământul corespunzător și până la retragerea sau încetarea oricăror relații contractuale cu dumneavoastră, vom efectua analize detaliate asupra datelor dvs. personale de bază și vă vom face oferte adecvate de produse/servicii.

Datele pe care le procesăm pe această bază legală:

Pe această bază legală, putem procesa date cu caracter personal în scopul marketingului direct, inclusiv date referitoare la utilizarea website-ului și date privind profilurile de pe rețelele sociale.

Furnizarea datelor către terți:

Pe această bază legală, putem furniza datele dumneavoastră către agenții de marketing, Facebook, Google sau alte platforme similare.

Retragerea consimțământului:

Consimțămintele acordate pot fi retrase în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta îndeplinirea obligațiilor contractuale. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în ceea ce privește una sau toate modalitățile descrise mai sus, nu vom utiliza datele dvs. personale și informațiile dvs. în scopurile menționate mai sus. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.

Pentru a vă retrage consimțământul, este suficient să utilizați site-ul nostru sau să ne contactați prin datele de contact furnizate.

Când ștergem datele colectate pe această bază legală:

Datele colectate pe această bază legală vor fi șterse la cererea dvs. sau în termen de 12 luni de la colectarea inițială a acestora.

Cum protejăm datele dvs. personale

Pentru a asigura o protecție adecvată a datelor companiei și a clienților noștri, aplicăm toate măsurile organizatorice și tehnice necesare prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

Compania a stabilit reguli pentru prevenirea abuzurilor și încălcărilor de securitate, ceea ce contribuie la procesele de protecție și asigurare a securității datelor dvs.

În vederea asigurării unui nivel maxim de securitate în ceea ce privește prelucrarea, transferul și stocarea datelor dvs., putem utiliza mecanisme suplimentare de protecție, cum ar fi criptarea, pseudonimizarea, etc.

 

Drepturile utilizatorilor

Fiecare utilizator al site-ului beneficiază de toate drepturile de protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația bulgară și legislația Uniunii Europene.

Utilizatorul poate exercita aceste drepturi prin trimiterea unui mesaj către adresa noastră de e-mail.

Fiecare utilizator are dreptul la:

    Informare (cu privire la prelucrarea datelor sale personale de către administrator);

    Acces la propriile date personale;

    Rectificare (dacă datele sunt inexacte);

    Ștergerea datelor personale (dreptul de a fi uitat);

    Restrângerea prelucrării de către administrator sau operatorul de date personale;

    Portabilitatea datelor personale între diferiți administratori;

    Obiecție împotriva prelucrării datelor personale;

    Subiectul datelor are dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice asupra sa sau care îl afectează în mod semnificativ;

    Dreptul la protecție juridică sau administrativă în cazul în care drepturile subiectului datelor au fost încălcate.

Utilizatorul poate solicita ștergerea datelor dacă îndeplinește una dintre următoarele condiții:

    Datele personale nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

    Utilizatorul își retrage consimțământul pe baza căruia se bazează prelucrarea datelor și nu există altă bază legală pentru prelucrare;

    Utilizatorul se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

    Datele personale au fost prelucrate în mod ilegal;

    Datele personale trebuie să fie șterse pentru respectarea unei obligații legale în conformitate cu dreptul Uniunii sau dreptul unui stat membru care se aplică administratorului;

    Datele personale au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale către copii, iar consimțământul a fost acordat de părintele responsabil pentru copil.

Utilizatorul are dreptul să limiteze prelucrarea datelor personale de către administrator atunci când:

    Contestă exactitatea datelor personale. În acest caz, restricționarea prelucrării se aplică pentru o perioadă care permite administratorului să verifice exactitatea datelor personale;

    Prelucrarea este ilegală, dar utilizatorul nu dorește ștergerea datelor personale și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora;

    Administratorul nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar utilizatorul le solicită pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

    Se opune prelucrării în așteptarea verificării dacă temeiurile legale ale administratorului prevalează asupra intereselor utilizatorului.

Dreptul la portabilitate.

Subiectul datelor are dreptul de a primi datele personale care îl afectează și pe care le-a furnizat administratorului într-un format structurat, utilizat pe scară largă și ușor de citit de către mașini și are dreptul de a transfera aceste date către alt administrator fără să fie împiedicat de administratorul căruia i-au fost furnizate datele personale, atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și prelucrarea este efectuată în mod automatizat. Atunci când exercită dreptul său la portabilitatea datelor, subiectul datelor are dreptul de a primi și de a transfera direct datele personale de la un administrator la altul, atunci când acest lucru este tehnic fezabil.

Dreptul de opoziție.

Utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor lor personale de către administrator. Administratorul datelor personale este obligat să înceteze prelucrarea, cu excepția cazului în care demonstrează că există motive legitime și imperioase pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților subiectului datelor sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale. În cazul în care se face obiecție împotriva prelucrării datelor personale în scopul marketingului direct, prelucrarea trebuie să înceteze imediat.

Plângere către autoritatea de supraveghere.

Fiecare utilizator are dreptul de a depune o plângere împotriva prelucrării ilegale a datelor personale la Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal sau la instanța competentă.